O nás

Předmětem činnosti Asociace je vytváření optimálních podmínek pro rozvoj lékárenství v České republice.

Členové Asociace podnikají všechny nezbytné aktivity a usilují o vytvoření základních spravedlivých a rovných podmínek pro hospodářskou soutěž v oblasti lékárenství.

Podporují a chrání zájem svých členů, pokud jde o rozvoj lékárenství v ČR.

Vytváří odborné komise pro vyhledávání a řešení problémů týkajících se otázek lékárenství a pro spolupráci s dotčenými institucemi v ČR i zahraničí.

Připravují iniciativní návrhy k řešení otázek týkajících se provozování lékáren.

Účastní se na práci poradních orgánů ustavených státní a místní správou.

Organizují výměnu poznatků a informací mezi svými členy.

Připravují semináře a poradenství pro své členy, zajišťují mezinárodní výměnu zkušeností.

Hájí společný zájem svých členů při jednání s představiteli vlády, politických stran a hnutí, odbory, zájmovými skupinami, státní a místní správou (samosprávou), národními a mezinárodními institucemi.

Dokumenty ke stažení Rychlý kontakt